Yüksek Kurum Uzmanlığı Yeterlik Sınavı(Yazılı) Duyurusu

Yüksek Kurum ve bünyesinde yer alan Kurumlarda görev yapan Yüksek Kurum Uzman Yardımcılarından tez savunmasında başarılı olanların…