Burs Sonuçlarına İlişkin Önemli Duyuru

LİSANS Burs almaya hak kazananların başvuru sırasında sisteme yükledikleri aşağıda belirtilen belgelerin asılları veya onaylı suretlerini 28/04/2017…