Yeterlik Sınavı Konuları Duyurusu

Yüksek Kurum ve bünyesinde yer alan Kurumlarda görev yapan Yüksek Kurum Uzman Yardımcılarının uzmanlaşma süreci kapsamında gerçekleştirilecek…