Sürekli İşçi Kadrosuna Geçiş Taleplerine İlişkin Başvuru Sonuçları

24/12/2017 tarihli ve 30280 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127. maddesiyle, 375 sayılı…