Sözleşmeli Bilişim Personeli Yazılı Sınav Sonucu

Sözleşmeli bilişim personeli yazılı sınavına giren adaylardan aşağıda isimleri belirtilenler sözlü sınava katılmaya hak kazanmışlardır. Sözlü sınav 16…