Yeterlik Sınavı (Yazılı) Duyurusu

Yüksek Kurum bünyesinde yer alan Kurumlarda görev yapan Yüksek Kurum Uzman Yardımcılarının uzmanlaşma süreci kapsamında Yeterlik Sınavı…