RESTORATÖR BAŞVURU SONUÇLARI VE MESLEKİ UYGULAMA SINAV DUYURUSU

Restoratör unvanlı pozisyona başvuran toplam 217 adayın başvuruları Komisyon tarafından değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirmede aşağıda isimleri belirtilen 58…