Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığından Yeni Bir Kaynak Eser: Cumhuriyet Dönemi Türk Halıcılığı Kitabı

Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi̇ Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Aysen SOYSALDI…