Sözleşmeli Personel Alım Sonuçları

Yüksek Kurum bünyesinde yer alan Kurumlarda istihdam edilmek üzere Tashihçi, Mütercim-Tercüman ve Programcı pozisyonlarına ilişkin Mesleki uygulama…