اولین نشست بین المللی چشم انداز آکادمیک بنیاد عالی آتاترک در سال 2023

در پایان برنامه اولین نشست بین المللی چشم انداز آکادمیک بنیاد عالی آتاترک ظفر کِراز گوینده خبر و استاد مهارت های ارتباطی، دانش و تجربیات خود را تحت عنوان “ارتباطات اداری” با کارشناسان و کارمندان بنیاد درمیان گذاشت و این نشست با اجرای کنسرت موسیقی سنتی خاتمه یافت.