(TTK) Türkiye- Avusturya İlişkileri Bağlamında Dil, Kültür ve Tarih Araştırmaları Uluslararası Sempozyumu" />
X