همایش بین المللی یکصدمین سال تاسیس مجلس ملت کبیر ترکیه

همایش بین المللی “یکصدمین سال تاسیس مجلس ملت کبیر ترکیه” با محوریت موضوع “دموکراسی در ترکیه از عثمانی تا جمهوریت” با همکاری دانشگاه تراکیه و مرکز فرهنگی آتاترک وابسته به بنیاد عالی فرهنگ، زبان و تاریخ آتاترک در شهر ادیرنه برگزار شد.