افتتاح کتابخانه آتاترک در دبیرستان علوم اجتماعی بولو

مرکز تحقیقات آتاترک با اهدای کتاب کتابخانه آتاترک را تاسیس کرد.

 

به همت مرکز تحقیقات آتاترک در تاریخ 30 سپتامبر 2022 کتابخانه کوچک موضوعی درباره آتاترک در دبیرستان علوم اجتماعی شهر بولو افتتاح شد.     

برای اطلاعات بیشتر بر روی لینک کلیک کنید.