بیست و ششمین همایش ”حفاری های باستان شناسی قرون وسطی و دوران حکومت ترکان و پژوهش های تاریخ هنر“

مرکز فرهنگی آتاترک بیست و ششمین همایش ”حفاری های باستان شناسی قرون وسطی و دوران حکومت ترکان و پژوهش های تاریخ هنر“ را برگزار کرد.

 

بیست و ششمین دوره همایش ”حفاری های باستان شناسی قرون وسطی و دوران حکومت ترکان و پژوهش های تاریخ هنر“ با همکاری مرکز فرهنگی آتاترک و دانشگاه مرسین با هدف بررسی و معرفی مطالعات تاریخ هنر در دوران های بیزانس، سلجوقی و عثمانی در تاریخ 19 تا 22 اکتبر 2022 برگزار شد.

برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید.