نشست علمی ترکان در آرشیوهای روس

در قالب مجموعه کنفرانس های علمی-آموزشی بنیاد عالی فرهنگ، زبان و تاریخ آتاترک نشست علمی “ترکان در آرشیوهای روس” در تاریخ 22 مارچ 2023 با حضور پرفسور الیاس کمال اوغلو عضو هیئت علمی دانشگاه مرمره برگزار شد.

این نشست با هدف کمک به رشد و ارتقای علمی دانشجویان بورسیه بنیاد عالی در رشته های علوم اجتماعی به مدیریت دکتر گونر دوغان معاون رئیس مرکز تحقیقات آتاترک ترتیب داده شد.