نشست علمی سازمان های اوقاف در جوامع اسلامی و فرهنگ وقف در ترکیه

در قالب مجموعه کنفرانس های علمی-آموزشی بنیاد عالی فرهنگ، زبان و تاریخ آتاترک نشست علمی “سازمان­های اوقاف در جوامع اسلامی و فرهنگ وقف در ترکیه” در تاریخ 27 ژانویه 2023 با حضور پرفسور حسین چنار معاون رئیس دانشگاه یلدیریم بایزید و به مدیریت دکتر گونر دوغان استاد دانشگاه چانقایه برگزار شد.

این نشست با هدف کمک به رشد و ارتقای علمی دانشجویان بورسیه بنیاد عالی آتاترک با موضوعات تخصصی در رشته های علوم اجتماعی به صورت ماهیانه ترتیب داده می شود.