نمایشگاه عکس “آتاترک در آنکارا”

نمایشگاه عکس “آتاترک در آنکارا” در قالب فستیوال “پایتخت، شاهراه فرهنگ” افتتاح شد.

مرکز تحقیقات آتاترک در چهارچوب برنامه های علمی فستیوال “پایتخت، شاهراه فرهنگ” نمایشگاه عکس ویژه ای را با عنوان “آتاترک در آنکارا” از تاریخ 6 تا 20 اکتبر 2022 در سالن نمایشگاه های بنیاد تاریخ ترک برگزار کرد.