همایش بین المللی “یکصدمین سالگرد عملیات حمله بزرگ و نبرد فرمانده کل”

همایش بین المللی “یکصدمین سالگرد عملیات حمله بزرگ و نبرد فرمانده کل” توسط بنیاد تاریخ ترک برگزار شد.

 

عملیات حمله بزرگ (تعرض بزرگ) و نبرد فرمانده کل که در تاریخ 26 آگست 1922 در منطقه افیون قاراحصار آغاز شده و در تاریخ 9 سپتامبر در ازمیر به پیروزی نهایی رسید یکی از نمونه های عزم و فداکاری ملی و از جان گذشتگی ملت ترک در راه ارزش های مقدس خود می باشد.  

با دستیابی به پیروزی بزرگ در نبرد فرمانده کل صفحه نظامی اشغال ها بسته شده و مسیر حرکت کشور به سوی تاسیس جمهوریت هموار گردید. اینک پس از گذشتن صد سال از این ظفر عظیم، زنده نگاه داشتن یاد و نام فرمانده کل غازی مصطفی کمال آتاترک و همرزمان وی و تمامی شهیدان و جانبازان این نبرد که با مبارزه غرورآفرین خود در راه آزادی وطن جانفشانی کردند، حائز اهمیت فراوان است.  از این رو در این همایش با عنوان “یکصدمین سالگرد عملیات حمله بزرگ و نبرد فرمانده کل” از ابعاد مختلف به این موضوع پرداخته شده است.