همایش بین المللی “یکصدمین سالگرد پیمان صلح مودانیا”

همایش علمی با موضوع پیمان صلح مودانیا به مناسبت یکصدیمن سالگرد آن برگزار شد.

مرکز تحقیقات آتاترک در تاریخ 11 تا 13 اکتبر 2022 با همکاری دانشگاه اولوداغ بورسا همایش بین المللی ”یکصدمین سالگرد آتش بس مودانیا“ را با هدف بررسی پژوهش های بدیع در خصوص جوانب مختلف امضای تفاهمنامه آتش بس میان دولت مجلس ملت کبیر ترکیه با ایتالیا، فرانسه و انگلستان در سال 1922 پس از سال ها اشغال توسط این کشورها، برگزار کرد.