کنفرانس شعر معاصر ترکیه و مجلات شعر

در چهارچوب مجموعه کنفرانس های علمی-آموزشی بنیاد عالی فرهنگ، زبان و تاریخ آتاترک نشست علمی “شعر معاصر ترکیه و مجلات شعر” در تاریخ 8 می 2023 با حضور پرفسور محمد جان دوغان عضو هیئت علمی دانشگاه حاجی بایرام ولی آنکارا برگزار شد.

این نشست با هدف کمک به رشد و ارتقای علمی دانشجویان بورسیه بنیاد عالی در رشته های علوم اجتماعی به مدیریت دکتر گونر دوغان معاون رئیس مرکز تحقیقات آتاترک ترتیب داده شد.