امضای تفاهمنامه همکاری میان بنیاد عالی آتاترک و آکادمی علوم آذربایجان

تفاهمنامه همکاری میان بنیاد عالی فرهنگ، زبان و تاریخ آتاترک و آکادمی ملی علوم آذربایجان به امضا رسید.

بنیاد عالی فرهنگ، زبان و تاریخ آتاترک و آکادمی ملی علوم آذربایجان با هدف تبادل دانش و اطلاعات همچنین اجرای پروژه و فعالیت های مشترک علمی و فرهنگی تفاهمنامه دوجانبه همکاری به امضا رساندند. جلسه امضای پروتکل همکاری با حضور هیئت آکادمی علوم آذربایجان در بنیاد عالی آتاترک برگزار شد.

پرفسور یوکسل اوزگن رئیس بنیاد عالی آتاترک در این جلسه با تاکید بر اهمیت روابط عمیق تاریخی میان ترکیه و آذربایجان افزود: “علاوه بر روابط نظامی، تجاری و اقتصادی میان دو دولت تداوم همکاری های علمی و دانشگاهی نیز از اهمیت زیادی برخوردار است”. پرفسور اوزگن با اشاره به اینکه سال 2023 یکصدمین سالگرد تاسیس جمهوری ترکیه است اذعان داشت در این سال بنیاد عالی آتاترک و آکادمی ملی علوم آذربایجان با امضای تفاهمنامه همکاری های علمی به مسائل راهبردی و پایه مربوط به دو کشور به شکل هدفمند و سازمان یافته تری خواهند پرداخت. وی همچنین از آکادامی ملی علوم آذربایجان دعوت کرد تا در برنامه ها و فعالیت های ویژه یکصدمین سالگرد جمهوریت که توسط نهادهای وابسته بنیاد عالی آتاترک برگزار خواهد شد، شرکت نماید.

پرفسور عیسی حبیب بیگلی رئیس آکادمی ملی علوم آذربایجان در سخنان خود اظهار داشت: “روابط نزدیک و دوستانه میان رهبران هر دو کشور زمینه توسعه بیش از پیش روابط علمی متقابل را فراهم کرده است”. پرفسور حبیب بیگلی نیز در دعوتی متقابل از بنیاد عالی آتاترک خواست تا در برنامه های ویژه یکصدمین سالگرد تولد حیدر علی اف شرکت نماید.

در پایان جلسه متن تفاهمنامه همکاری های مشترک علمی توسط پرفسور یوکسل اوزگن رئیس بنیاد عالی فرهنگ، زبان و تاریخ آتاترک و پرفسور عیسی حبیب بیگلی آکادمی ملی علوم آذربایجان به امضا رسید. در این جلسه دکتر زکی اراسلان رئیس مرکز فرهنگی آتاترک و دکتر عمر گوک معاون رئیس بنیاد زبان ترک نیز حضور داشتند.