امضای پروتکل همکاری با وزارت خانواده و خدمات اجتماعی

پروتکل همکاری دوجانبه میان وزارت خانواده و خدمات اجتماعی و ریاست مرکز فرهنگی آتاترک وابسته به بنیاد عالی فرهنگ، زبان و تاریخ آتاترک با هدف حمایت از رشد روانی، اجتماعی، عاطفی و شناختی کودکان؛ شکوفاسازی و تقویت دانش، مهارت و توانایی ­های آنان در زمینه ­های هنری، فرهنگی و اجتماعی؛ ارتقای آگاهی هنری فرهنگی و نیز افزایش خلاقیت­ های عاطفی آنها به امضا رسید.

در چارچوب این پروتکل، مجموعه قصه­ های تهیه‌ شده توسط مرکز فرهنگی آتاترک در چارچوب پروژه “گلچینی از قصه ­های ترکی برای کودکان” در مدت زمان کوتاه ­تری به دست مخاطبین یعنی کودکان خواهد رسید.