اولین نشست بین المللی چشم انداز آکادمیک بنیاد عالی آتاترک در سال 2023

اولین نشست بین المللی “چشم انداز آکادمیک بنیاد عالی آتاترک در سال 2023” توسط بنیاد عالی فرهنگ، زبان و تاریخ آتاترک در تاریخ 19 تا 22 ژانویه 2022 در شهر بولو برگزار شد. پرفسور محمد حکیم اوغلو رئیس بنیاد عالی آتاترک، پرفسور بیرول چتین رئیس بنیاد تاریخ ترک، پرفسور گورر گولسوین رئیس بنیاد زبان ترک، دکتر یوکسل اوزگن رئیس مرکز تحقیقات آتاترک، دکتر زکی اراسلان رئیس مرکز فرهنگی آتاترک، معاونین رئیس و مدیران نهادهای وابسته به بنیاد عالی و همچنین کارشناسان بنیاد عالی آتاترک در این نشست حضور یافتند.

رئیس بنیاد عالی آتاترک پرفسور محمد حکیم اوغلو در سخنرانی افتتاحیه این نشست اظهار داشت: “بنیاد عالی آتاترک و نهادهای وابسته در حوزه علوم اجتماعی و انسانی فعالیت های مهم و بی بدیلی انجام می دهد. فعالیت های آکادمیک این نهادها با همکاری هیات های علمی مربوطه انجام می پذیرد. این بنیاد تنها سازمانی است که همکاری های خود را با جامعه آکادمیک و دانشگاهی ترکیه بر اساس موضوع و حوزه تخصص همسو کرده به منظور مشارکت و همکاری در پروژه ها و فعالیت های علمی خود آنان را گرد هم می آورد. این یکی از امتیازات اساسی این بنیاد است”.

پس از سخنرانی افتتاحیه خانم پرفسور بورول ساگین بایوا از دانشگاه قرقیزستان- ترکیه در ماناس سخنرانی خود را در خصوص آکادمی علوم قرقیزستان ارائه نمود. پس از آن پرفسور جبار اشونکلوف مدیر موزه ادبیات علی شیر نوایی وابسته به آکادمی علوم ازبکستان در خصوص ساختار، فعالیت ها و رویکردهای نوین این آکادمی و موزه علی شیرنوایی به سخنرانی پرداخت.

در پایان روز اول نشست چشم انداز آکادمیک بنیاد عالی آتاترک، پرفسور یَردَن کازهی بیگ رئیس بخش علوم اجتماعی و انسانی آکادمی ملی علوم قزاقستان و مدیر مرکز تکنولوژی آکادمی در خصوص ساختار، فعالیت ها و چشم انداز آینده این آکادمی سخن گفت.

در روز دوم این نشست کارشناسان بنیاد عالی آتاترک گزارشاتی در خصوص فعالیت های انتشار کتاب و مجله، برنامه های گردهمایی و سمینارها و نیز اعطای بورس تحصیلی بنیاد و نهادهای وابسته ارائه نمودند. در پایان نشست به کارشناسان بنیاد که گزارشاتی را ارائه نمودند تقدیرنامه ای اعطا شد.

در پایان برنامه اولین نشست بین المللی چشم انداز آکادمیک بنیاد عالی آتاترک ظفر کِراز گوینده خبر و استاد مهارت های ارتباطی، دانش و تجربیات خود را تحت عنوان “ارتباطات اداری” با کارشناسان و کارمندان بنیاد درمیان گذاشت و این نشست با اجرای کنسرت موسیقی سنتی خاتمه یافت.