بازدید هیئت بنیاد عالی آتاترک از مناطق زلزله زده

در پی وقوع فاجعه تاسف بار زلزله اخیر در استان قهرمان مرعش و یازده شهر همجوار رئیس بنیاد عالی فرهنگ، زبان و تاریخ آتاترک پرفسور یوکسل اوزگن به همراه معاون وی دکتر احمد قلینچ، رئیس مرکز فرهنگی آتاترک دکتر زکی اراسلان، رئیس بنیاد تاریخ ترک پرفسور بیرول چتین و رئیس بنیاد زبان ترک پرفسور گورر گولسوین و هیئت همراه جهت شناسایی نیازها و احتیاجات مرتبط با حیطه فعالیت بنیاد عالی آتاترک از این منطقه بازدید به عمل آوردند.

این هیئت ضمن بازدید از اقامتگاه موقت و چادرهای زلزله زدگان در شهر ملاطیه بسته هایی شامل کتاب های منتشر شده در بنیاد عالی آتاترک و نهادهای وابسته، کتاب هایی تامین شده از دیگر انتشاراتی ها و همچنین سه هزار بسته لوازم التحریر به کودکان و نوجوانان زلزله زده اهدا نمود.

در ادامه این سفر هیئت بنیاد عالی آتاترک با رئیس دانشگاه اینونی پرفسور احمد قزلای دیدار نموده و در خصوص وضعیت فعلی فعالیت های آموزشی دانشگاه ها و دانشکده های واقع در منطقه زلزله زده به بحث و گفتگو پرداختند. پرفسور یوکسل اوزگن در این دیدار خاطر نشان شد که بنیاد عالی آتاترک و نهادهای وابسته در این راستا آنچه را در توان دارد انجام داده و از هیچ گونه کمکی دریغ نخواهد کرد.