برگزاری اولین دوره جایزه ادبی کشورهای ترک زبان

جایزه بهترین رمان به زبان ترکی با عنوان “جایزه ادبی همزبانی، همفکری و همکاری در کشورهای ترک زبان” طی مراسمی با حضور جناب آقای بینعلی یلدیریم رئیس شورای ریش سفیدان سازمان دولت های ترک تحت نظارت ریاست جمهوری ترکیه، پرفسور محمد حکیم اوغلو رئیس بنیاد عالی آتاترک و جمع کثیری از اندیشمندان، اهالی قلم و اساتید برجسته ادبیات در تاریخ 26 سپتامبر 2022 در شهر بورسا برگزار شد.