بیستم جولای روز صلح و آزادی جمهوری ترک قبرس شمالی گرامی باد

در چهل و نهمین سالگرد عملیات افتخارآمیز صلح قبرس یاد و خاطره شهیدان راه آزادی را گرامی داشته مراتب قدردانی خود را به جانبازان این راه اعلام می داریم.

جشن صلح و آزادی بر تمامی مردم جمهوری ترک قبرس شمالی مبارک باد.