بیست و سه آپریل جشن حاکمیت ملی و روز کودک مبارک باد

روز بیست و سه آپریل جشن حاکمیت ملی که مصادف است با افتتاح مجلس ملت کبیر ترکیه و روز کودک به ویژه بر تمامی کودکان سرزمینمان مبارک باد.  به این مناسبت یاد و خاطره غازی مصطفی کمال آتاترک، تمامی نمایندگان مجلس ملی که در پیشبرد جنگ استقلال نقش داشتند و شهیدان این راه را گرامی می داریم.

“مجلس ملت کبیر ترکیه حاصل تلاش‌های چندین قرن ملت ترک و نمونه بارز خواست ملت مبنی بر حاکمیت ملی است. ملت ترک از روزی که سرنوشت خود را به دستان میهن پرست مجلس ملی سپرد، تاریکی ها را شکافته از دل رنج هایی که امید را نابود می کرد ظفر و پیروزی هایی پدید آوردند که چشم جهانیان را همانند خورشیدی خیره کرده است”.

غازی مصطفی کمال آتاترک