بیست و ششم سپتامبر”روز زبان ترکی”

بیست و ششم سپتامبر روز زبان ترکی” گرامی باد.

سالگرد برگزاری اولین کنگره زبان ترکی در سال 1932 با حضور رهبر بزرگ ترکیه غازی مصطفی کمال آتاترک هر ساله به عنوان “روز زبان ترکی” جشن گرفته می­ شود.

این روز در راستای حفظ هویت ملی همواره یادآور جایگاه والای زبان ترکی برای ملت بزرگ ترکیه است. از این رو بار دیگر روز جشن زبان ترکی را با شور و وجد وصف ناپذیر تبریک می گوییم.