تفاهمنامه همکاری علمی میان بنیاد عالی فرهنگ، زبان و تاریخ آتاترک و دانشگاه آنکارا به امضا رسید.

بنیاد عالی آتاترک و دانشگاه آنکارا با هدف توسعه فعالیت های علمی و اجرای پروژه­ها و فعالیت های مشترک پژوهشی پروتکل همکاری های دو جانبه را به امضا رساندند. در جلسه امضای این تفاهمنامه پرفسور یوکسل اوزگن رئیس بنیاد عالی فرهنگ، زبان و تاریخ آتاترک طی سخنانی اذعان داشت امضای این تفاهمنامه گام مهمی در مسیر ارتقای سطح روابط دو جانبه و توسعه همکاری ­های علمی می باشد.

در این جلسه که با حضور پرفسور نجدت اونووار رئیس دانشگاه آنکارا، پرفسور عثمان مرد رئیس بنیاد زبان ترک، دکتر زکی اراسلان رئیس مرکز فرهنگی آتاترک، دکتر احمد قلینچ معاون رئیس بنیاد عالی آتاترک و حسین مراد یوجل معاون رئیس بنیاد تاریخ ترک برگزار شد؛ شرکت کنندگان بر روابط نزدیک و پیوند ناگسستنی میان این دو نهاد علمی از گذشته تا کنون تاکید کرده و خاطرنشان شدند که امضای این تفاهمنامه در پیشبرد اهداف، گسترش سطح همکاری ها و تسهیل در اجرای پروژه ها بسیار راهگشا خواهد بود.

پرفسور نجدت اونووار رئیس دانشگاه آنکارا با ابراز خرسندی از امضای این تفاهمنامه همکاری با بنیاد عالی آتاترک افزود: “هدف و غایت اصلی ما خدمت به زبان، تاریخ و فرهنگ ترکیه است”. وی همچنین با تاکید بر اینکه هر دو نهاد دانشگاه آنکارا و بنیاد عالی آتاترک دارای قدمت و ریشه های تاریخی بوده و بر بستری مشابه بنا نهاده شده اند، گفت: “در صورتیکه این دو نهاد شانه به شانه هم فعالیت نمایند می توانند خدمات بسیار مهم و شایانی به کشور خود ارائه کنند”.

در پایان سخنان حاضرین در جلسه، متن تفاهمنامه همکاری های علمی به امضای پرفسور یوکسل اوزگن رئیس بنیاد عالی فرهنگ، تاریخ و زبان آتاترک و پرفسور نجدت اونووار رئیس دانشگاه آنکارا رسید.