دیدار یاسین اکرم سریم معاون وزیر امور خارجه با رئیس بنیاد عالی آتاترک

جناب آقای یاسین اکرم سریم معاون محترم وزیر امور خارجه طی دیدار با سفیرکبیر پرفسور دریا اورس رئیس بنیاد عالی آتاترک منصوب شدن ایشان به این مقام را تبریک گفت. پرفسور دریا اورس نیز ضمن تشکر از تشریف فرمایی ایشان از این دیدار ابراز خرسندی نمود. در این دیدار طرفین در خصوص ایجاد زمینه همکاری های مشترک مذاکره نمودند.