روز بزرگداشت زبان ترکی مبارک باد

در هفتصد و چهل و هفتمین سالگرد اعلام زبان ترکی به عنوان زبان رسمی دولتی همراه با فرمان قارامان اوغلو محمد بیگ در تاریخ 13 می 1277، مراتب سپاسگذاری و قدردانی خود را از همه کسانی که نقش مهمی در حفظ، غنی سازی و انتقال زبان ترکی به نسل های آینده بر عهده دارند اعلام می داریم.