سیزدهم می روز بزرگداشت زبان ترکی مبارک باد.

هفتصد و چهل و ششمین سالگرد اعلان زبان ترکی به عنوان زبان رسمی دولت توسط قارامان اوغلو محمد را گرامی داشته بدین وسیله از تمامی کسانی که در ارتقا و حفظ زبان ترکی و همچنین انتقال آن به نسل های آینده نقش ایفا می کنند تقدیر و تشکر می کنیم.

پرفسور یوکسل اوزگن

رئیس بنیاد عالی آتاترک