سی ام آگست روز جشن “ظفر” مبارک باد

سالروز پیروزی ارتش ترک در مقابل نیروهای اشغالگر یونان و آغاز اخراج آنها از خاک ترکیه که از آن با نام جشن بزرگ پیروزی و “جشن ظفر” یاد می شود، مبارک باد.