یکصدمین سالگرد جمهوریت را با افتخار تبریک عرض می کنیم

یکصدمین سالگرد اعلان جمهوریت را با افتخار و غرور تبریک گفته  یاد و خاطره بنیانگذار جمهوری ترکیه غازی مصطفی کمال آتاترک و شهیدان قهرمان راه وطن را با کمال امتنان گرامی می داریم.
 
“اطمینان دارم این جمهوریت عزیز که حاصل عزم و آگاهی ملی است، در دستان آهنین نسل امروز و نسل های آینده همواره ارتقا یافته و جاویدان خواهد شد”.
غازی مصطفی آتاترک