صدمین سال امضای پیمان صلح لوزان

این پیمان که برای ملت ترک به مثابه یک پیروزی سیاسی است، نظیری در تاریخ دولت عثمانی نداشته است. ملت ما به راستی می تواند به آن افتخار کند. این پیمان دستاورد والای ملت ترک است و نسل جوان باید ارزش این پیمان گران سنگ را بدانند و آن را با معاهداتی که در گذشته انجام شده است، مقایسه کنند”.

(مصطفی کمال اتاترک)

 

در صدمین سالگرد امضای پیمان صلح لوزان یاد و خاطره بنیان گذار کبیر جمهوری ترکیه غازی مصطفی کمال آتاترک و همرزمان او را گرامی می داریم.