پانصد و هفتاد و یکمین سال فتح استانبول

در سال 1453 استانبول در نتیجه استراتژی نظامی موفق سلطان محمد فاتح و عزم و اراده ارتش قهرمان ترک فتح شد. این پیروزی تاریخی با دستاوردهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بی نظیری که در پی داشت نقطه عطفی در تاریخ جهان بوده عصر جدیدی را آغاز نمود. یاد سلطان محمد فاتح حکمدار بزرگ فاتح استانبول و مصطفی کمال آتاترک ناجی استانبول از اشغال بیگانگان و همچنین تمامی شهیدان راه وطن را گرامی می داریم.