فعالیت های ویژه یکصدمین سالگرد جمهوری ترکیه

بنیاد عالی آتاترک در حوزه زبان، تاریخ و فرهنگ ترک و تمامی جوانب زندگی و آثار مصطفی کمال آتاترک به انجام تحقیقات علمی، اجرای پروژه ها و برگزاری کنفرانس های داخلی و بین المللی می پردازد و نیز برای انتشار آثار ارزشمندی در زمینه علوم اجتماعی فعالیت می کند.

در یکصدمین سالگرد بنیان گذاری جمهوری ترکیه نیز این بنیاد فعالیت های خود را با هدف انتقال این میراث گرانبها به نسل های آینده با تمام توان خویش ادامه می دهد.

 در ذیل ویدئو کلیپ تهیه شده از فعالیت های بنیاد عالی آتاترک در چهارچوب برنامه های بزرگداشت یکصدمین سالگرد جمهوری ترکیه تقدیم می شود.