نود و دومین سالگرد تاسیس بنیاد تاریخ ترک

نود و دومین سالگرد تاسیس بنیاد تاریخ ترک که از بدو تاسیس با فعالیت های خود در عرصه تاریخ ترک پرتوافکنی نموده است را تبریک عرض کرده بدین وسیله در کمال امتنان یاد و خاطره موسس این بنیاد، مصطفی کمال آتاترک را گرامی می داریم.