پانصد و هفتادمین سالگرد فتح استانبول مبارک باد.

در پانصد و هفتادمین سالگرد فتح استانبول از فرماندار بزرگ سلطان محمد فاتح و معمار کبیر غازی مصطفی کمال آتاترک که استانبول را از اشغال بیگانگان نجات داد و تمامی شهیدان و جانبازان راه وطن  با احترام یاد کرده مراتب امتنان و قدردانی خود را ابراز می نماییم.

ریاست بنیاد عالی فرهنگ، زبان و تاریخ آتاترک