پیام تسلیت

حادثه تاسف بار زلزله استان قهرمان مرعش و شهرهای همجوار را به ملت عزیزمان تسلیت عرض کرده برای هموطنانی که در این فاجعه غمبار جان خود را از دست دادند طلب مغفرت و برای مجروحان آرزوی شفای عاجل می کنیم.