یکصدمین سالگرد اعلام آنکارا به عنوان پایتخت

آنکارا که در طول مبارزات ملی و روند تشکیل دولت نوین ترکیه در مسیر استقلال و استقبال ملت ترک مرکز قدرت، اتخاذ تصمیمات لازم و هدایت مبارزات بود در تاریخ 13 اکتبر 1923 به عنوان پایتخت کشور انتخاب شد. یکصدمین سالگرد اعلام آنکارا به عنوان پایتخت ترکیه را تبریک عرض می نماییم.

“با اجرای پروتکل ترک خاک ترکیه از سوی نیروهای اشغالگر پس از امضای معاهده صلح لوزان، ترکیه  به طور کامل از چنگال دشمن رها شد و تمامیت ارضی آن عملاً محقق شد. دیگر لازم بود پایتخت دولت جدید ترکیه به طور قانونی تعیین شود. اجماع تمامی نظرات بر انتخاب نقطه ای در آناطولی و خصوصاً آنکارا به عنوان پایتخت ترکیه نوین بود”.

غازی مصطفی کمال آتاترک