یکصدمین سالگرد تاسیس جمهوری ترکیه گرامی باد

جمهوری ترکیه که در نتیجه مبارزات و جانفشانی های بی بدیل ملت ترک بنا نهاده شد، دستاورد پیروزی شکوهمند و افتخار آمیزی است که از شعورو اراده ملی سرچشمه می گیرد.

یکصدمین سالگرد اعلان جمهوریت را با افتخار و غرور تبریک گفته  یاد و خاطره بنیانگذار جمهوری ترکیه غازی مصطفی کمال آتاترک و شهیدان قهرمان راه وطن را با کمال امتنان گرامی می داریم.

 

“جمهوریت، در مسیر اعتلا و شکوفایی ملت ترک به موفقیت هایی دست یافت که قرن ها نظیر آن دیده نشده بود. نتایجی که جمهوریت ما در مدت زمانی کوتاه با در نظر گرفتن خواسته ها و احتیاجات ملت در مسیر تحقق رفاه و پیشرفت آن به دست آورده است، به تنهایی کافی است تا بتوان حدس زد آینده ای که نظام جمهوری برای ملت ما ترسیم می کند به چه اندازه درخشان خواهد بود. تردیدی نیست که فرزندان جمهوریت در آینده نسبت به ما در رفاه بیشتر و شادتر خواهند بود”.

غازی مصطفی کمال آتاترک