یکصد و چهارمین سالگرد کنگره ملی سیواس

یکصدمین سالگرد برگزاری کنگره بزرگ سیواس که نخستین قدم در راه مبارزات ملی، آزادی وطن از اشغال و استقلال بود را تبریک گفته در این روز نام و خاطره رهبر بزرگ مبارزات غازی مصطفی کمال آتاترک و دیگر قهرمانان ملی را گرامی می داریم. 

 

“ما مرزهای خود را تعیین کرده ایم و این مرزها را به بیگانگان تسلیم نخواهیم کرد! باور و ایمان ما بسیار قوی است”

مصطفی کمال آتاترک- کنگره سیواس