18 مارچ روز پیروزی چاناق قلعه و یادبود شهیدان آن

در صد و هفتمین سالگرد پیروزی چاناق قلعه که حماسه عشق به وطن بر تارک تاریخ نقش بست، برای تمامی شهیدان وطنمان به ویژه غازی مصطفی کمال آتاترک و همرزمانش طلب رحمت نموده یاد و خاطره آنان را گرامی می داریم.   

پرفسور محمد حکیم اوغلو

رئیس بنیاد عالی آتاترک