تاریخچه بنیاد عالی آتاترک

ملت ترک که صاحب یکی از معدود تمدن های بزرگ جهان است، در مهد تمدن های بشری قدمتی چند هزار ساله داشته و دارای گنجینه ای عظیم از علم، تاریخ، فرهنگ و هنر می باشد. بنیاد عالی فرهنگ، زبان و تاریخ آتاترک به منظور حفظ، توسعه و ترویج این میراث عظیم فرهنگی و نیز انتقال آن به نسل های آینده و در نتیجه آن، ارتقای آگاهی و هویت ملی؛ در تاریخ 17/08/1983 تاسیس شد. بنیاد عالی آتاترک (Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu) متشکل از بنیاد تاریخ ترک (Türk Tarih Kurumu) (تاسیس:1931)، بنیاد زبان ترک (Türk Dil Kurumu) (تاسیس:1932)، مرکز تحقیقات آتاترک (Atatürk Araştırma Merkezi) و مرکز فرهنگی آتاترک (Atatürk Kültür Merkezi) می باشد. این چهار نهاد ویژه که به مطالعه و تحقیق در زمینه های زبان، تاریخ و فرهنگ ترک همچنین جهات مختلف زندگی و شخصیت آتاترک و آثار او می پردازند؛ از سال 1983 به این سو تحت پوشش بنیاد عالی آتاترک به فعالیت های خود ادامه می دهند.

به منظور اجرای هر چه مؤثرتر فعالیت های علمی این نهادها مصوبه شماره 664 ریاست جمهوری با عنوان “ساختار و وظایف بنیاد عالی فرهنگ، زبان و تاریخ آتاترک” در دستور کار قرار گرفت. بنیاد عالی آتاترک که متشکل از شورای عالی مشورتی، هیئت مدیره و چندین اداره کل می باشد، در نتیجه تشکیل هیئت علمی و کمیسیون های تحقیقاتی نهادهای وابسته و در سایه امکاناتی که برای فعالیت های علمی در اختیار این نهادها قرار داده شده است، ساختاری علمی- پژوهشی و آکادمیک یافته است.

در گروه ها و کمیسیون های علمی ایجاد شده در نهادهای تحت پوشش این بنیاد بیشتر از صد و پنجاه استاد دانشگاه به عنوان عضو هیئت علمی مشغول فعالیت هستند. هیئت های علمی و کمیسیون های مربوط علاوه بر ساماندهی فعالیت های علمی این بنیاد، به جهت دهی و تعیین خط مشی زبانی، تاریخی و فرهنگی آن نیز می پردازند.