رئیس مرکز فرهنگی آتاترک

دکتر زکی اَراسلان

دکتر زکی اَراسلان در سال 1978 در شهر بایبورت متولد شد. وی از رشته تاریخ، دانشگاه حاجت تپه و نیز از رشته مدیریت دولتی در انستیتوی مدیریت عمومی ترکیه و خاورمیانه، فارغ التحصیل شده عناوین تاریخ پژوه و کارشناس مدیریت دولتی را از آن خود کرده است. اراسلان با ارائه پایان نامه ای با عنوان “از شورای دولت تا دیوان عدالت اداری: تحولات ساختاری و عملکردی”  درجه دکتری را  از دانشگاه حاجت تپه دریافت نموده است. زکی اراسلان از سال 2004 بدین سو در برخی مؤسسات و سازمان‌های دولتی به عنوان مدیر کل، مسئول دبیرخانه انستیتوی دانشگاه، مدیر شعبه اداره کارکنان، مدیر اداره توسعه استراتژیک، مدیر کل اداره کارکنان و مشاور رئیس خدمت نموده است.

اراسلان در تاریخ 2 ژانویه 2012 به عنوان معاون رئیس بنیاد عالی فرهنگ، زبان و تاریخ آتاترک منصوب شده و تا کنون (سپتامبر 2022) در حال اجرای این سمت می باشد. وی در عین حال در سال 2016 به عنوان نایب رئیس مرکز فرهنگی آتاترک منصوب شده  و در دوره اول تا سال  2018 و در دور دوم از سال 2019  در این سمت ابقاء شده است.

زکی اراسلان در زمینه مدیریت پرسنل دولتی، مقررات استخدامی و مالی، مناقصات و مدیریت تشریفاتی آموزش دیده و نیز در این زمینه ها تدریس نموده است. در تهیه قانون و مقررات، قوانین ثانویه (آیین نامه، بخشنامه)، برنامه ریزی راهبردی، برنامه عملکرد و گزارش فعالیت سالانه سازمان های مختلف دولتی مشارکت فعال داشته است.  وی در سال 2013 چهل و ششمین دوره آموزشی دیپلماسی دولتی را به پایان رسانده است.

دکتر اراسلان همچنین در حال حاضر مسئولیت ریاست کمیسیون وضع مقررات و آیین نامه، هیئت رسیدگی به تخلفات و هیئت اداری بنیاد عالی آتاترک را بر عهده دارد. وی در برنامه های تحقیقاتی مختلفی در کشورهای انگلستان، آلمان، فرانسه، ایتالیا، روسیه، کشورهای حوزه بالتیک، مجارستان، لهستان و کشورهای حوزه بالکان شرکت کرده است. همچنین در سال 2014 در کنفرانس سازمان جهانی همکاری و توسعه اقتصادی با عنوان “نوآوری در مدیریت عمومی، ایده ها و بازتاب ها” در پاریس به عنوان نماینده ترکیه حضور یافته و عضو شورای مشورتی اسکیشهر پایتخت فرهنگی جهان بوده است. اراسلان در سطح متوسط به زبان های انگلیسی و فارسی آشنا است. آثار منتشر شده وی عبارتند از:

Kitap: Şûrâ-yı Devletten Danıştaya: Yapısal Ve Fonksiyonel Dönüşüm, Türk Tarih Kurumu yayınları, Ankara, 2018

Makaleler: Şûrâ-yı Devlet, Danıştay ve 1921 Anayasası üzerine yazdığı muhtelif makaleler, Danıştay Dergisi, Türk Tarih Kurumu (Belleten) ve diğer akademik dergilerde yayımlanmıştır