هیئت مدیره

Kurum kimliğinin oluşmasında büyük katkılar sağlayan Yönetim Kurulu, Yüksek Kurumun en üst yönetim birimidir. Yönetim Kurulu, Yüksek Kurum Başkanının başkanlığında, Cumhurbaşkanı tarafından seçilecek üç üye ile ilgili Bakan tarafından seçilecek bir üye ve Kurum Başkanlarından oluşur. Cumhurbaşkanı ve ilgili Bakan tarafından seçilecek üyelerin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir.

Yönetim Kurulu:

s.  Unvanı/ Adı-Soyadı Görevi/Kurumu
1 Prof. Dr. Muhammet HEKİMOĞLU Başkan – Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı
2 Dr. Zeki ERASLAN Üye – Atatürk Kültür Merkezi Başkan V.
3 Doç. Dr. Yüksel ÖZGEN Üye – Atatürk Araştırma Merkezi Başkan V.
4 Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN Üye – Türk Dil Kurumu Başkanı
5
Prof. Dr. Birol ÇETİN Üye – Türk Tarih Kurumu Başkanı
6 Prof. Dr. Muhittin MACİT Yönetim Kurulu Üyesi