بنیاد تاریخ ترک

بنیاد تاریخ ترک که به دستور آتاترک بنیان گذار جمهوری ترکیه در سال 1931 و با هدف تبیین جایگاه ترکان در تاریخ جهان و سهم آنان در تعالی تمدن جهانی تاسیس شده است، زیر نظر وزارت فرهنگ و گردشگری و وابسته به بنیاد عالی فرهنگ، زبان و تاریخ آتاترک، نقشی را که در راه پیشرفت کشور و اعتلای آن به سطح تمدن های معاصر بر عهده گرفته است، ایفا می کند.

اهدف بنیاد تاریخ ترک اجرای پروژه های مشترک با نهادهای همطراز در عرصه های داخلی و بین المللی، برگزاری کنفرانس و همایش های علمی، تلاش برای ایجاد درک صحیح و واقعی از تاریخ در جامعه، ایجاد محبوبیت برای تاریخ در جامعه، تصحیح اطلاعات نادرست و تحریف شده و همچنین فراهم کردن زمینه برای ایفای نقشی فعال تر پژوهشگران در جهت رد ادعاهای کذب و متناقض تاریخی خصوصا با استفاده از وسایل ارتباط جمعی و رسانه های تصویری می باشد. در این راستا بنیاد تاریخ ترک در نظر دارد به کمک نیروهای جوان و فعال و با استفاده از پیشرفت ها و ابزار تکنولوژیک چشم انداز و پویایی جدیدی را به وجود بیاورد.

 

آدرس: آنکارا، صحیه، کوچه قزلای، شماره 1

تلفن: 00903123102368

دورنگار: 00903123101698

پست الکترونیک: bim@ttk.org.tr