بیست و نهم اکتبر سالگرد اعلان جمهوریت گرامی باد.

”بیست و نهم اکتبر روز جشن جمهوریت“

 

جمهوری ترکیه ثمره یک پیروزی باشکوه است که سرچشمه قدرت آن شعور و آگاهی ملی بوده و با مجاهدت بی نظیر ملت ما تاسیس شده است. نود و نهمین سالگرد تاسیس نظام جمهوریت را با کمال افتخار تبریک عرض کرده  یاد و خاطره شهیدان قهرمان وطن و در راس آنان غازی مصطفی کمال آتاترک را گرامی می­ دارم.

پرفسور محمد حکیم اوغلو

رئیس بنیاد عالی آتاترک