همایش “تاریخ صنایع جنگی ترک” برگزار شد.

همایش "تاریخ صنایع جنگی ترک" برگزار شد.   همایش تار…

همایش بین المللی یکصدمین سالگرد آزادی شهر عثمانیه

همایش بین المللی یکصدمین سالگرد آزادی شهر عثمانیه و توابع آن از اشغال…

نشست علمی روش های نوین “داستان سرایی” در بنیاد عالی آتاترک برگزار شد.

مرکز فرهنگی آتاترک وابسته به بنیاد عالی فرهنگ، زبان و تاریخ آتا…

دیدارهای پرفسور محمد حکیم اوغلو در جریان سفر به تفلیس

رئیس بنیاد عالی آتاترک پرفسور محمد حکیم اوغلو به منظور شرکت در …

حضور رئیس بنیاد عالی آتاترک در چهارمین همایش بین المللی روابط ترکیه- گرجستان

پرفسور محمد حکیم اوغلو رئیس بنیاد عالی آتاترک در چهارمین همای…

همایش بین المللی یکصدمین سال تاسیس مجلس ملت کبیر ترکیه

همایش بین المللی "یکصدمین سال تاسیس مجلس ملت کبیر ترکیه" با محور…

کنفرانس “کشتار پلوپونز و بیدادگری یونان در آناطولی” با همکاری بنیاد تاریخ ترک برگزار شد.

کنفرانس "کشتار پلوپونِز (مورا) و بیدادگری یونان در آناطولی" در تاریخ 15 تا…